Annesi Münevver ve babası Hüseyin Diyarbakırlıoğlu.