Ankara Merkez Komutanlığı’nda yedek subay olarak askerlik görevini yaparken.