Arşiv

‘Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar Yazı Dizisi-1’ Bölümünün arşivi

Hacı H asan Efendi Eylül 1788 yılında Malatya’da doğmuştur. Babası Nakşibendi- üveysi hulefasından Seyyid Osman Nuri Efendidir.Ailesi ilmi-tasavvufi hizmetleri yanında o yıllarda Fırat nehri, Kömürhan bölgesinde kayıkla yolcu taşıyarak maişetini temin etmektedirler. Bü-yük dedeleri Malatya’ya Horasan bölgesinden gelerek yerleşmişlerdir. Şecere kayıtlarına göre soyu seyyid’üş-şüheda Hz.Hüseyin R:A’ den itibaren İmam Ali Rıza R.A’a dayandığı be-lirtilmektedir.Bu aidiyeti […]

Read more »